Oferta

DORADZTWO STRATEGICZNE

w tym min.:

 • Budowa i optymalizacja struktur międzynarodowych i holdingów
 • Kontroling i optymalizacja procesów
 • Analiza i wybór strategii rynkowej
 • Ocena i wzmacnianie pozycji strategicznej
 • Budowa przewagi konkurencyjnej
 • Doradztwo z zakresu skutecznej komunikacji marketingowej

PLANOWANIE BUSINESSOWE

 • Budowa strategii
 • Badania i analizy rynkowe
 • Opracowywanie business planu
 • Opracowywanie symulacji finansowych
 • Przygotowywanie prezentacji założeń businessowych i projekcji finansowych
 • Opracowywanie tabel controllingowych projektów

INŻYNIERIA FINANSOWA

 • Profesjonalne doradztwo finansowe
 • Optymalizacja przepływów finansowych w obrębie organizacji
 • Optymalizacja rozliczeń międzynarodowych
 • Koordynacja działań związanych z pozyskaniem finansowania bankowego

- Opracowanie business planu projektu lub weryfikacja business planu kredytobiorcy
– Wybór banków kredytujących
– Realizacja procedury bankowej

 • Koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem dotacji UE

- Analiza projektu pod kontem możliwości uzyskania wsparcia
– Przygotowanie projektu wg wymogów programowych
– Opracowanie business planu lub studium wykonalności projektu wg standardów P.A.R.P.
– Wypełnienie i złożenie wniosku o dotację wraz kompletem wymaganych dokumentów
– Dalsza obsługa i doradztwo przy rozliczaniu uzyskanej dotacji

 • Organizacja systemów prywatnych emerytur dla pracowników

- Działanie realizowane zgodnie z regulacjami KNF, w oparciu o certyfikat KNF (typ O.W.C.A.)

 • Wdrażanie zaawansowanych mechanizmów finansowych, typu: FIZ, OBLIGACJE, AKCJE…

- Działania realizowane we współpracy z licencjonowanym brokerem

ZARZĄDZANIE I DORADZTWO W ZARZĄDZANIU

 • Kompleksowe zarządzanie projektami
 • Okresowe zarządzanie firmami
 • Okresowe obsadzanie stanowisk kierowniczych personelem Grupy SAXON.pl (projekty, firmy)

WDRAŻANIE SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE

DORADZTWO W ZAKRESIE BUDOWY I REORGANIZACJI STRUKTURY ZATRUDNIENIA

 • Budowa lub optymalizacja struktur organizacyjnych
 • Rekrutacja kluczowego personelu
 • Opracowywanie i wdrażanie programów motywacyjnych

MEDIACJE – PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE NEGOCJACJI

PRZYGOTOWANIE DO WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ PRZEDSPRZEDAŻOWYCH